ការព្យាបាលសក់

  • Wholesale Men’s Hair Regrowth Spray Herbal Formula Effective Hair Growth Spray for Regrow Hair on Baldness Area

    ការលក់ដុំសក់របស់បុរសលក់ដុំថ្នាំបាញ់រូបមន្តសក់មានប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់ការដុះសក់នៅលើតំបន់ទំពែក

    ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសថ្នាំបាញ់សក់? ការបាត់បង់សក់ពីផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់អ្នកអាចជាស្ត្រេសមិនថាវាជាការបាត់បង់ភ្លាមៗឬបាត់បង់ក្នុងរយៈពេលនោះទេ។ ការបាត់បង់សក់ (alopecia) អាចប៉ះពាល់ដល់ស្បែកក្បាលឬរាងកាយទាំងមូលរបស់អ្នកហើយវាអាចបណ្តោះអាសន្នឬជារៀងរហូត។ វាអាចជាលទ្ធផលនៃតំណពូជការផ្លាស់ប្តូរអ័រម៉ូនស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រឬផ្នែកធម្មតានៃភាពចាស់។ អ្នកណាម្នាក់អាចជ្រុះសក់នៅលើក្បាលរបស់ពួកគេប៉ុន្តែវាច្រើនតែកើតមានចំពោះបុរស ។Baldness ជាទូទៅសំដៅទៅលើការបាត់បង់សក់ច្រើនពេកពីស្បែកក្បាលរបស់អ្នក។ សក់ជ្រុះតំណពូជ ...